ยินดีต้อนรับสู่ vrfstores!

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

        สินค้าจาก วีอาร์เอฟสโตร์ www.vrfstores.com ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า ( Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

        การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต

        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่

  1. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี
  2. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี
  3. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานรับน้ำหนักเกินจากที่ระบุ
  4. สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง
  5. การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน

        หากบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

          เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ 

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดไซส์ ผิดเบอร์ หรือผิดขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ 

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.vrfstores.com เท่านั้น

          ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง กรุณาศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสินค้าให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 
          โดยท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-678-1222  ต่อ 1674 วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 8.00 น. -17.00 น.

          ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก วีอาร์เอฟสโตร์ ผ่านเว็บไซต www.vrfstores.com
          ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า

“ คุ้มค่า คุ้มราคา ช็อปที่ วี.อาร์.เอฟ สโตร์ ”

บริษัท วี.อาร์.ฟิตติ้งส์ จำกัด