ยินดีต้อนรับสู่ vrfstores!

บริษัท วี.อาร์.ฟิตติ้งส์ จำกัด ก่อตั้งโดยนายเอกภักดิ์ หทัยพันธลักษณ์  ประกอบกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ฟิตติ้งส์มาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ปัจจุบันได้มีการขยายกิจการ โดยเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทชั้นเหล็ก ชั้นสแตนเลส บันไดอลูมิเนียม และอุปกรณ์อื่นๆทึ่ผลิตจากเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม โดยสินค้าบางส่วนมีการนำเข้าจากต่างประเทศ และบางส่วนผลิตเองภายในประเทศไทย จากโรงงานในเครือบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีทีสุด ภายใต้แบรนด์ BF 

ปัจจุบัน บริษัท วี.อาร์.ฟิตติ้งส์ จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 150 คน มีฝ่ายงานหลักได้แก่ ฝ่ายขาย, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายขนส่งสินค้า และ ฝ่ายบริหารการทั่วไป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ โครงการ ที.ที.เอ็น อเวนิว เลขที่ 88/45-48 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ในปัจจุบันมีลูกค้าเครดิตประมาณ 450 – 500 ราย และมีลูกค้าเงินสดประมาณ 400 ราย ยอดขายตั้งแต่ปี44 นั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสินค้าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นกัน

V.R. Fittings Co., Ltd. was set up by Mr.Ekapak Hathaipantaluk who used to be a sales person for Fittings and Valves earlier then, In 1986, he owned 60% of the shares in the Limited Partnership of Fittings products and started trading as a wholesaler since then onwards. V.R. Fittings Co., Ltd. was then fully registered as a company in 1991 with registered capital of 20 million bath. 

 
The nature of the business is trading as wholesales of Fittings, Valves, Pipes and Flexible Hose that can be used with water, oil and gas. Our mains material are steel and stainless steel grade 304 & 316 that ideals for use in residences and small to medium sized factories. We have products that are both manufactured locally and overseas which we have under our brand “BF”. 
 
At presence, we now have 150 employees and these include our Sales team, Warehouse teams, Finance and Accounting team, Freight team and General Management team. Our head office is situated at 88/45-48 NANGLINCHEE ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND. Our customer base now is around a thousand and continues to grow gradually.